Over Act Eventstudios

De basis van Act Eventstudios is 10 jaar geleden gelegd. Ontstaan vanuit de ambitie en wens van Industriepark Kleefse Waard (IPKW) om een ontmoetingsplek op het park creëren waarbij kennisdeling, nieuwe verbindingen en ontmoeten centraal staan.

Over Act Eventstudios

Cas van Horck ging voor IPKW aan de slag om de grote leegstaande fabriekshallen verder te ontwikkelen naar nieuwe afzonderlijke vergaderruimtes evenals de exploitatie daarvan. In een aantal jaar groeide het aantal events van klein tot groot uit naar 200 per jaar.

De leegstaande fabriekshallen werden altijd naar wens van opdrachtgever ingericht waarbij Robert van den Tooren met zijn bedrijf Nightlife productions, nu Dutch AV de techniek verzorgde. Deze samenwerking werd in 2020, in tijden van de corona pandemie nog intensiever. Bijeenkomsten en evenementen zoals we die destijds kende waren niet meer mogelijk. Cas had op IPKW een lege studio en Robert had met Dutch AV, een vol magazijn met licht, geluid en technische materialen. Samen ontstond het idee om de lege studio in te richten tot een plug and play livestream locatie en dit als een nieuw product in de markt te zetten. Dit gebeurde onder de vlag van “Industrial Studios”.

Industrial Studios onderscheiden zich door de grootsheid van de studio in Gebouw KB met een oppervlakte van 1.800m2. Het was mogelijk om snel en eenvoudig te schakelen, van volledige livestream naar hybride stream op 1,5 meter tot wel 100 personen. Dit samen met de kwaliteit van de streams, leverde een zeer hoog service niveau wat de periode van Industrial Studios tot een succes maakte!

De samenwerking tussen Robert en Cas beviel zo goed dat in 2021 de eerste verkennende gesprekken plaats vonden om van Industrial Studios een zelfstandige organisatie te maken. Dit hing nauw samen met een groot herontwikkelingsproject op het park. Dit zorgde ervoor dat in 2023 de nieuwe zelfstandige organisatie Act Eventstudios werd opgericht door Cas en Robert.

Act Eventstudios is de transformatie van Industrial Studios waarbij kwaliteit, service niveau en persoonlijke benadering blijft bestaan, maar waar de fysieke locatie een grote update heeft ondergaan. Een industriële eventlocatie die onderscheidend is met moderne faciliteiten en uitstraling.

De urgentie voor het bieden van een locatie te midden van dé plek waar innovaties voor energietransitie samenkomen is onveranderd. Act Eventstudios staat voor een plek creëren waar nieuwe verbindingen ontstaan en gemaakt worden. Deze inspirerende modern industriële locatie heeft als doel om de toekomst te bepalen.

Your Act, Your Event!

De Teamleden van
Act Eventstudios

Cas van Horck

Cas van Horck

Robert van den Tooren

Robert van den Tooren

Sanne Krijnen

Sanne Krijnen

Anouk Muller-Straatman

Anouk Muller-Straatman

Stagaire gezocht

Stagaire gezocht

Your event at Act Eventstudios?

Your event at Act Eventstudios?